Consortium

csrjpg

Το CSR Cyprus ιδρύθηκε το Νοέμβριο του 2016 προσπαθώντας με τη μορφή Μη Κερδοσκοπικού Σωματείου ως ο επίσημος εθνικός επιχειρηματικός φορέας για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) στην Κύπρο. Το Δίκτυο εκπροσωπεί σήμερα 46 Μέλη (40 πλήρη Μέλη και 6 Συνδεδεμένα Μέλη), τα οποία αποτελούν το 25% του ΑΕΠ της Κυπριακής Δημοκρατίας, ενώ απασχολούν πέραν των 20.000 εργαζομένων. Αποστολή του Δικτύου είναι η προώθηση, ανάπτυξη και εφαρμογή της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και η προβολή της, τόσο προς τον επιχειρηματικό κόσμο, όσο και προς το κοινωνικό περιβάλλον, με απώτερο στόχο την ισόρροπη επίτευξη κερδοφορίας και βιώσιμης ανάπτυξης.

Το CSR Cyprus παρακολουθεί και συμμετέχει ενεργά στις εθνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς εξελίξεις γύρω από την ΕΚΕ και την Υπεύθυνη Επιχειρηματικότητα, μεταφέροντας τη φωνή των κυπριακών επιχειρήσεων στον δημόσιο διάλογο για την επίτευξη κερδοφορίας με σεβασμό στον άνθρωπο την κοινωνία και το περιβάλλον.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το CSR Cyprus είναι εθνικός εταίρος (National Partner Organisation – NPO) του CSR Europe, έχοντας ενεργό συμμετοχή και άμεση ενημέρωση επί των εκάστοτε εξελίξεων και πρωτοβουλιών των Ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων στα θέματα ΕΚΕ και ΥΕ. Σε εθνικό επίπεδο, το CSR Cyprus έχει αναγνωριστεί από την ίδρυσή του ως αυθεντικός εκφραστής των θέσεων της επιχειρηματικής κοινότητας σε θέματα ΕΚΕ και Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας. Διατηρώντας  σχέσεις  επικοινωνίας και συνεργασίας με τους κατά περίπτωση φορείς της Πολιτείας, αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και συμμετέχει σε συναντήσεις διαλόγου με στόχο  τη διαμόρφωση πολιτικής και λήψη των κατάλληλων αποφάσεων.

Xwhy_logos_blue

Στο “Xwhy / Agency of Understanding”, παρέχουμε συμβουλευτική/εκπαίδευση που μπορεί να βελτιώσει προϊόντα, υπηρεσίες, καθώς και τη λήψη αποφάσεων. Η Xwhy εργάζεται στους τομείς του placemaking, της πολιτιστικής έρευνας, της συλλογής δεδομένων και της αειφόρου ανάπτυξης. Ανάλογα με τη φύση των υπό εξέλιξη έργων και περιπτώσεων, η οργάνωση συνεργάζεται με ειδικούς από την εκπαίδευση, τον αστικό τομέα, τις επιχειρήσεις, την ανθρωπολογία, την εθνογραφία, τις δημιουργικές βιομηχανίες και άλλους τομείς.

dieberater-logo2019

Η die Berater Unternehmensberatungs GmbH επικεντρώνεται στην εκπαίδευση ενηλίκων, την επαγγελματική κατάρτιση και την ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού και εκπροσωπείται σε περισσότερες από 40 τοποθεσίες σε ολόκληρη την Αυστρία. Οι υπηρεσίες της απευθύνονται σε ιδιώτες, εθνικές και διεθνείς εταιρείες και οργανισμούς σε όλους τους τομείς και οποιουδήποτε μεγέθους, καθώς και στον δημόσιο τομέα. Οι κύριοι τομείς δραστηριοτήτων της είναι: εκπαίδευση ενηλίκων, προγράμματα της ΕΕ, παροχή συμβουλών και outplacement.

CSI_logo_HighRes_NoBackground

Το Κέντρο Κοινωνικής Καινοτομίας (Center for Social Innovation – CSI) είναι ένας οργανισμός έρευνας και ανάπτυξης που επικεντρώνεται στην προώθηση καινοτόμων κοινωνικών παρεμβάσεων και προγραμμάτων που μπορούν να επιφέρουν θετική αλλαγή σε τοπικές, εθνικές, περιφερειακές και παγκόσμιες προκλήσεις. Η ομάδα του CSI αποτελείται από καταρτισμένους ερευνητές, επιχειρηματίες, συντονιστές προγραμμάτων, εκπαιδευτές και προγραμματιστές τεχνολογίας πληροφοριών. Οι τομείς εμπειρογνωμοσύνης της ομάδας του CSI περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τους τομείς της κοινωνικής δικαιοσύνης, της εκπαίδευσης και της ηλεκτρονικής μάθησης, της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας, της επαγγελματικής κατάρτισης, των συμβουλευτικών υπηρεσιών, της κοινωνικής ευθύνης, των επιχειρηματικών συμβουλευτικών λύσεων, της έρευνας και αξιολόγησης.  Το CSI εργάζεται στενά για την αντιμετώπιση κοινωνικών, οικονομικών και πολιτιστικών προκλήσεων με κυβερνήσεις, τοπικές διοικητικές υπηρεσίες, μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, εμπορικές οντότητες και εκπαιδευτικά ιδρύματα.

CESUR_logo colores nuevos-06

Το Centro Superior de Formación Europa Sur (CESUR) είναι ένας καινοτόμος πάροχος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) με περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση με στόχο την απασχόληση. Στην CESUR, αναπτύσσονται νέα μοντέλα διδασκαλίας και μάθησης. Σήμερα η CESUR διαθέτει 20 εκπαιδευτικά κέντρα που βρίσκονται σε 9 πόλεις της Ισπανίας: Μαδρίτη, Μάλαγα, Σεβίλλη, Σαραγόσα, Μούρθια, Κάσερες, Μπαρντάζο, Λας Πάλμας στα Κανάρια και Σάντα Κρουζ  στην Τενερίφη. Επιπλέον, η CESUR συνεργάζεται με περισσότερες από 400 επιχειρήσεις πολλών διαφορετικών επαγγελματικών τομέων για να προσφέρει κατάλληλη διπλή επαγγελματική κατάρτιση. Η CESUR προσφέρει περίπου 100 εκπαιδευτικούς κύκλους και 280+ εξειδικευμένα μαθήματα.

LogoCescot_png_tr

Το CESCOT VENETO είναι ο εκπαιδευτικός οργανισμός του Confesercenti Regionale del Veneto. Από το 1986, η αποστολή του είναι η επαγγελματική εκπαίδευση και ανάπτυξη του ανθρώπου. Ασχολείται επίσης με τη δημιουργία προτάσεων και τη διαχείριση ευρωπαϊκών έργων προκειμένου να ενθαρρυνθεί η αύξηση των δεξιοτήτων και η μεταφορά γνώσεων στον τομέα του τουρισμού, του εμπορίου, της δημιουργικότητας και της τεχνολογικής καινοτομίας. Για το σκοπό αυτό, συνεργάζεται με ιδιωτικούς και δημόσιους οργανισμούς και διαχειρίζεται μεγάλες συνεργασίες σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο

HIGGS LOGO

HIGGS | Higher Incubator Giving Growth & Sustainability | είναι μια πρωτοβουλία που στοχεύει στην ενίσχυση των μη κερδοσκοπικών οργανώσεων | ΜΚΟ | που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, μέσω εκπαιδευτικών και υποστηρικτικών προγραμμάτων και δραστηριοτήτων.