About SUM

Erasmus+ finansuojamo projekto tikslas – sukurti įmonių socialinės atsakomybės (ĮSA) sistemą, kuri leistų startuoliams nuo pat pradžių galvoti, planuoti ir įgyvendinti socialiai atsakingus žingsnius bei veiktų kaip neatsiejama strateginio augimo, skaidrumo ir plėtros priemonė.

Projekto Tikslai

ocialinio ir ekologinio poveikio vertinimas, atsakingas ir apgalvotas elgesys, verslo sprendimų ir veiklos vertinimas pagal ĮSA standartus – visi šie įgūdžiai tampa itin svarbūs dabartiniame verslo pasaulyje. SUM siekia padėti pradedantiems jauniems verslininkams tinkamai įsitraukti į ĮSA veiklas, pateikti jiems gaires ir ugdyti kompetencijas inovatyviais būdais. SUM tikslai:

 • Nuoširdžios ir profesionaliai įgyvendinamos ĮSA vertės kūrimas įmonėse (ypatingai startuoliuose).
 • Didesnis startuolių įsitraukimas į ĮSA veiklas, kuriant palankesnes paslaugas ir gerinant institucinę kultūrą.
 • Informacijos apie ĮSA, jos ištakas, dimensijas, reikalavimus ir galimybes startuoliams sklaida.
 • Detalizavimas, ko būtent tikimasi iš startuolių, siekiančių atitikti socialiai atsakingų įmonių reikalavimus.
 • Startuolių gebėjimų ĮSA srityje stiprinimas.
 • Įmonių skaidrumo, kaip svarbaus elemento startuolių veikloje, užtikrinimas per socialinę atsakomybę. Startuolių, propaguojančių veiklos skaidrumą, rezultatų sistemos kūrimas.
 • Tinklų stiprinimas ir dalinimasis žiniomis apie ĮSA kultūros diegimą startuoliuose; gerosios praktikos ir kokybiškų resursų mainai.

Požiūris ir pasiūlymas

SUM Projekto partneriai apjungė jėgas tikslų įgyvendinimui šiais būdais:

 • Sukuriant įmonių socialinės atsakomybės (ĮSA) sistemą ir valdymo metodą, kuris skiria didelį dėmesį ES piliečių teisėms ir įsidarbinimo galimybėms, įmonių atskaitomybei, piliečių dalyvavimui, socialiniam teisingumui ir aplinkosaugai, startuoliams regioniniu, nacionaliniu ir Europos mastu.
 • Sukuriant ir įgyvendinant novatoriškus mokymus startuoliams apie įmonių socialinę atsakomybę. Numatoma metodika, apimanti autentiškų situacijų apžvalgą, tarpusavio vertinimą, nuotolinį mokymąsi bei mokomuosius vizitus, skatins į veiksmą orientuotą mokymąsi. Siekiant užtikrinti mokymų rezultatų vertę, SUM mokymo medžiaga bus pagrįsta ECVET (Europos profesinio mokymo kreditų sistema) bei ECTS (Europos kreditų perkėlimo sistema) principais.
 • Suteikiant laisvos prieigos internetinių priemonių rinkinį su mokymosi moduliais, medžiaga, metodais ir įrankiais apie ĮSA praktikų integravimą įmonėse.Parengiant mokymus ir politikos priemonių vadovą, paremtą pilotinių mokymų patirtimi, rekomendacijomis ir akreditavimo procesais, pritaikomą skirtingose švietimo srityse ir teikiantį rekomendacijas ateities iniciatyvoms ir politikos priemonėms. Vadovas bus sukurtas ir išleistas kaip interaktyvi el. knyga.
 • Parengiant mokymus ir politikos priemonių vadovą, paremtą pilotinių mokymų patirtimi, rekomendacijomis ir akreditavimo procesais, pritaikomą skirtingose švietimo srityse ir teikiantį rekomendacijas ateities iniciatyvoms ir politikos priemonėms. Vadovas bus sukurtas ir išleistas kaip interaktyvi el. knyga.

Kam skirtas SUM

SUM yra orientuotas į šias tikslines auditorijas:

 • Pradedantiesiems verslininkams ir darbuotojams, norintiems taikyti ĮSA praktikoje
 • Mokytojams ir edukatoriams, norintiems teikti mokymo paslaugas;
 • Konsultantams ir kitiems profesionalams, prisidedantiems prie startuolių veiklos;
 • Mokslininkams ir akademikams, besidomintiems ĮSA temomis.
 • Politiniams veikėjams ir sprendimų priėmėjams bei kitiems ekspertams ir suinteresuotiems asmenims, kurie remia startuolius, formuoja švietimo darbotvarkes ir pasisako už tvarumą bei įmonių socialinę atsakomybę.