Consortium

csrjpg

CSR Cyprus buvo įkurta 2016 m. lapkričio mėn. kaip ne pelno siekianti asociacija – Nacionalinis verslo tinklas įmonių socialinei atsakomybei Kipre. Tinklas šiuo metu atstovauja 44 narius (38 pilnateisius narius ir 6 asocijuotus narius), kurie kuria daugiau nei 22% BVP Kipro Respublikoje ir įdarbina daugiau nei 20 000 darbuotojų. Tinklo misija yra įmonių socialinės atsakomybės kūrimas ir įgyvendinimas bei ĮSA plėtra tiek verslo pasaulyje tiek socialinėje aplinkoje, siekiant pelningumo ir tvarios plėtros balanso.

CSR Cyprus aktyviai stebi ir dalyvauja nacionaliniuose, tarptautiniuose įvykiuose bei renginiuose, susijusiuose su ĮSA plėtra; atstovauja Kipro įmonių interesus viešuosiuose debatuose. Europos lygmeniu CSR Cyprus yra nacionalinis CSR Europe – lyderiaujančio Europos socialiai atsakingo verslo tinklo – partneris. Nacionaliniu lygmeniu CSR Cyprus buvo pripažintas autentišku ĮSA ir atsakingo verslumo atstovu. Bendradarbiaudama su skirtingomis valstybės institucijomis, organizacija aktyviai dalyvauja viešajame dialoge, siekdama pokyčių įmonių socialinės atsakomybės ir tvarumo srityje.

Xwhy_logos_blue

Naudodama humanitarinių mokslų metodus, agentūros komanda atlieka kokybinius tyrimus ir konsultuoja įmones, institucijas bei organizacijas darnaus vystymosi, elgesio pokyčio, infrastruktūros įveiklinimo ir duomenų įprasminimo klausimais. Atsižvelgiant į vykdomų projektų pobūdį, agentūra nuolat bendradarbiauja su tarpdisciplininių partnerių tinklu. Tai leidžia pateikti atsakymus skirtingų sričių klientams, veikiantiems dalijimosi ekonomikos, transporto ir judumo, teritorijų planavimo, politikos kūrimo, socialinio verslo, bendruomenių, kultūros ir kt. sektoriuose. Agentūra padeda kurti naujus ar tobulinti esamus produktus ir paslaugas, patekti į naujas rinkas, kurti vertę suinteresuotosioms šalims, diegti inovacijas ir tvariai augti.

dieberater-logo2019

„Die Berater Unternehmensberatungs GmbH“ daugiausia dėmesio skiria suaugusiųjų švietimui, profesiniam mokymui ir žmogiškųjų išteklių plėtrai. Organizacija turi virš 40 atstovybių visoje Austrijoje. Organizacija teikia paslaugas privatiems asmenims, nacionalinėms ir tarptautinėms įmonėms ir organizacijoms visuose sektoriuose, taip pat viešajam sektoriui. Pagrindinės veiklos sritys yra: suaugusiųjų švietimas, ES projektai, konsultavimas ir įdarbinimo paslaugos.

CSI_logo_HighRes_NoBackground

„Center for Social Innovation ” (CSI) yra tyrimų ir plėtros organizacija, orientuota į socialinių inovacijų skatinimą vietos, nacionaliniu, regioniniu ir globaliu lygmenimis.  CSI siekia identifikuoti socialinius poreikius, kurti ir įgyvendinti iniciatyvas ir užtikrinti tvarų augimą. CSI komandos kompetencijų sritys yra tradicinis ir elektroninis švietimas, entreprenerystė, startuoliai, inovacijos, kūrybiškumas, derybos, konsultavimas intelektinės nuosavybės klausimais, socialinė atsakomybė, verslo sprendimai, duomenų analizė, informacinės technologijos, projektų valdymas, projektų ir produktų vertinimas, mokymai ir kompiuteriniai žaidimai. CSI semiasi patirties ir įgūdžių iš globalaus tinklo, apimančio akademines institucijas, IT įmones, viešąsias paslaugas, tarptautines organizacijas, startuolius ir viešąsias įstaigas.

CESUR_logo colores nuevos-06

Centro Superior de Formación Europa Sur (CESUR) yra inotavyvių profesinio mokymo paslaugų teikėjas, turintis didesnę nei 25 metų patirtį. CESUR kuria naujus mokymo ir mokymosi modelius. Šiuo metu organizacija turi 20 mokymo centrų, esančių 9-iuose Ispanijos miestuose: Madride, Malagoje, Sevilijoje, Saragosoje, Mursijoje, Kaserese, Badachose, Gran Kanarijos las Palmas ir Santa Kruso miestuose. Be to, CESUR bendradarbiauja su daugiau nei 400 įvairių profesijų įmonių, teikdama dvigubą profesinį mokymą. CESUR siūlo apie 100 mokymo ciklų ir daugiau nei 280 specializuotų kursų.

LogoCescot_png_tr

CESCOT VENETO yra Confesercenti Regionale del Veneto mokymų organizacija. Nuo 1986 m. veikiančios organizacijos misija yra profesionalus mokymas ir žmonių tobulėjimo užtikrinimas. Organizacija taip pat užsiima Europos projektų valdymu, siekiant gilinti įgūdžius ir žinių perdavimą turizmo, prekybos, kūrybiškumo ir technologinių inovacijų srityse. Šiuo tikslu CESCOT VENETO bendradarbiauja su privačiomis ir viešosiomis organizacijomis ir yra užmezgusi svarbias partnerystes nacionaliniu bei Europos mastu.

HIGGS LOGO

HIGGS |Higher Incubator Giving Growth & Sustainability| yra iniciatyva, siekianti stiprinti ne pelno siekiančių organizacijų Graikijoje gebėjimus mokymo ir paramos programų ir veiklų pagalba.